SDH Nová Ves nad Popelkou

 

 

 

Výjezdy 2012-14

 

2014

13.03.2014

Čas výjezdu : 14:03
Návrat : 15:48

Zasahovalo : 7 hasičů, záloha 3

Technika : DA – 12, A - 31

Událost : Požár - Nová Ves nad Popelkou – Brodka za Salaší
Jednotka vyjela na požár lesní hrabanky. Na pasece po pálení klestí. Oheň se rozšířil i mezi stromy přilehlého lesa. Zasažená paseka byla o rozměrech 40 x 80 m. U zbrojnice zřízeno čerpací stanoviště pro plnění CAS. Spolupráce s JSDHO Lomnice nad Popelkou, HZS Semily.

 

08.02.2014

Čas výjezdu : 17:31
Návrat : 18:11

Zasahovalo : 7 hasičů, záloha 3

Technika : DA – 12, A - 31

Událost : Požár - Nová Ves nad Popelkou - komunikace č. II / 284
Jednotka vyjela na požár velkoobjemového kovového kontejneru. Na místě řízen provoz dopravy kyvadlově. Spolupráce s JSDHO Lomnice n. Pop.

 

29.01.2014

Čas výjezdu : 17:22
Návrat : 18:22

Zasahovalo : 5 hasičů, záloha 2

Technika : DA – 12, A - 31

Událost : Požár - Nová Ves nad Popelkou - komunikace č. II / 284
Jednotka vyjela na požár traktoru po závadě na elektroinstalaci. Provedena lokalizace požáru před příjezdem jednotek PO. Provedeno odpojení akumulátoru.Spolupráce z HZS Semily, SDH Lomnice n. Pop. a PČR.

 

2013

07.08.2013

Čas výjezdu : 14:00
Návrat : 20:00

Zasahovalo : 11

Technika : CAS - 32 T - 148, DA – 12 A – 31, PS – 12, PH - Cyklon

Událost : Technická pomoc - Nová Ves nad Popelkou – koupaliště, místní komunikace
Na žádost starostky obce vyjela jednotka na mytí místní komunikace, odstraňování naplaveného bláta z vozovky a koupaliště po přívalovém dešti.

 

10.06.2013

Čas výjezdu : 17:00
Návrat : 20:00

Zasahovalo : 4 hasičů

Technika :  CAS-32, T-148
Událost: Technická pomoc
Na žádost starostky obce vyjela jednotka na mytí místní komunikace, odstraňování naplaveného bláta z vozovky. Po přívalovém dešti.

 

7.6.2013 až 9.6.2013

Zasahovalo : 6 hasičů

Technika : DA-8, A-31
Událost: Povodně 2013 - Praha-Zbraslav
Jednotka vytvořila odřad na likvidační práce. Vyjela se souhlasem Starostky Obce na likvidaci následků povodní do Prahy – Zbraslavi. Na místě prováděla odčerpávání vodních lagun a zatopených sklepů. Nasazená technika: PS -12, PH – 1200 Cyklon, kalové čerpadlo el., Elektrocentrála, motorová pila.

 

06.05.2013

Čas výjezdu : 15:21
Návrat : 16:05

Zasahovalo : 4 hasičů + 4

Technika : DA-8, A-31
Událost: Požár – Lomnice nad Popelkou Josefa Jana Fučíka č.p. 859
Jednotka vyjela na požár sena ve stodole, zůstala jako záloha na místě události. Včasným zpozorováním oznamovatele, proběhlo uhašení jednotkou Lomnice nad Popelkou. Spolupráce s JSDHO Lomnice nad Popelkou, HZS LK Semily, PČR.

 

02.04.2013

Čas výjezdu : 14:35
Návrat : 15:45

Zasahovalo : 5 hasičů + 3 záloha

Technika : CAS – 32, T – 148

Událost: Požár - Nová Ves nad Popelkou
 
Jednotka vyjela na požár suché trávy u kolejiště o rozloze 100x30 metrů. Zásah prováděn pomocí lafetové proudnice a útočného proudu C. Spolupráce s JSDHO Lomnice nad Popelkou a HZS SŽDC Liberec.
Odkaz na fotky ze zásahu ZDE

 

2012

12.11.2012

Čas výjezdu : 14:35
Návrat : 15:45

Zasahovalo : 10 hasičů + 2 záloha

Technika : CAS – 32, T – 148
Událost : Požár - Lomnice nad Popelkou – ulice Smetanova č.p. 966
 
Jednotka vyjela do firmy Extravit k nahlášenému požáru výrobní haly k výrobě bylin. Výrobní prostory byly po dobu celého zásahu silně zakouřeny. Spolupráce s HZS Semily, JSDHO Lomnice nad Popelkou a PČR. .
Odkaz na fotky ze zásahu...ZDE

 

23.08.2012

Čas výjezdu : 06:58
Návrat : 09:58

Zasahovalo : 12 hasičů + 2 záloha

Technika : DA-Avia 31
Událost : Záchrana osob a zvířat z výšky, hloubky Nová Ves n.P č.p. 5
 
Kůň spadl do studny hluboké 14 metrů. Průzkumem jsme zjistili, že je ve studni 1,5 až 2 metry vody a zaseknutá deska, na které se kůň zasekl. Nasadili jsme čerpadla na odčerpání vody, aby bylo možné koně podvázat. Museli jsme ořezat strom, aby se dostal výložník AV - 14 nad studnu. Spolupráce HZSIK Semily, ve doktor .
Odkaz na video ze zásahu...zde

 

28.07.2012

Čas výjezdu : 06:58
Návrat : 09:58

Zasahovalo : 9 hasičů

Technika : DA-Avia 31
Událost : Odstraňování překážek z komunikace a ostatní
 
Jednotka byla vyslána na odstaňování větví a pařezů z koryta potoka.

 

28.07.2012

Čas výjezdu : 17:
Návrat : 18:55

Zasahovalo : 9 hasičů

Technika : DA-Avia 31
Událost : Větrná smršť, odstraňování překážek
 
Jednotka byla vyslána na odklízení spadlých stromů přes komunikaci v Broudkách.

 

28.07.2012

Čas výjezdu : 18:22
Návrat : 18:55

Zasahovalo : 8 hasičů

Technika : DA-Avia 31
Událost : Větrná smršť, odstraňování překážek
 
Jednotka byla vyslána na odklízení spadlého stromu na leketrické vedení a hrozícího pádu stromu na komunikaci u č.p.94 .

 

5.7.2012

Čas výjezdu : 18:22 Návrat : 18:55

Zasahovalo : 11 hasičů

Technika : DA-Avia 31
Událost : Technická pomoc, odstraňování překážek
 
Jednotka byla povolána k neprůjezdné komunikaci před křižovatku Syřenov a Ústí u Staré Paky. Jednotka pokračovala do Ústí u Staré Paky, kde byl zatarasený autobus . Průzkumem bylo zjištěno, že na komunikaci jsou spadlé sloupy el. vedení. Na místě již zasahovala JSDHO Stará Paka. Po domluvě s OPISem 2 členové Jednotky, odkláněli dopravu na Novou Paku, přes Krsmol. Dále jednotka pokračovala s odklízením stromů k obci Syřenov. Od Klepandy byla jednotka vyslána OPISem, na žádost HZS HK ze stanice Jičín o výpomoc o zprůjezdnění komunikace směrem k Soběrazi. Po zprůjezdnění komunikace byla jednotka vrácena na základnu. Na místě jednotka spolupracovala s JSDHO Lomnice nad Popelkou, JSDHO Stará Paka, PČR. Celkem jsme z komunikací odklidili 23 vzrostlých stromů.

 

 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů
Nová Ves nad Popelkou 137
51271
          
604/520916 (velitel)
721/626585 (starosta)
hanovefisar@seznam.cz

 

 

 

 

 

www.tomassedlak.cz