SDH Nová Ves nad Popelkou

 

Výjezdy 2021

28. Datum :  27.  září

 

Místo zásahu : Syřenov 46

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 19:39 hod.

Výjezd k zásahu :  18:42 hod.

Příjezd k zásahu : 18:50 hod.

Odjezd na základnu :  19:46 hod.

Na základně :  19:56 hod.

Technika :   DA - L2Z,

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost spoluobčanů na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

 

27. Datum :  05.  září

 

Místo zásahu : Syřenov 55

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 18:20 hod.

Výjezd k zásahu :  18:20 hod.

Příjezd k zásahu : 18:28 hod.

Odjezd na základnu :  19:23 hod.

Na základně :  19:31 hod.

Technika :   DA - L2Z,

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost spoluobčanů na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

 

26. Datum :  05.  září

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou

Druh zásahu : Technická pomoc - Likvidace obtížného hmyzu

Vyhlášení poplachu : 17:44 hod.

Výjezd k zásahu :  17:48 hod.

Příjezd k zásahu : 10:39 hod.

Odjezd na základnu :  18:20 hod.

Na základně : přejezd k další události

Technika :   DA - L2Z,

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost spoluobčanů na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 
 

 

25. Datum :  23.  srpen

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou

Druh zásahu : ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Vyhlášení poplachu : 10:30 hod.

Výjezd k zásahu :  10:36 hod.

Příjezd k zásahu : 10:39 hod.

Odjezd na základnu :  11:26 hod.

Na základně : 11:30 hod.

Technika :   DA - L2Z,

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS s technikou DA - L2Z na zasypání olejové skvrny na komunikaci II/284 a směrem k Lomnici přes objízdnou trasu Hrobka.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

24. Datum :  15.  srpen

 

Místo zásahu : Syřenov 55

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 19:20 hod.

Výjezd k zásahu :  19:20 hod.

Příjezd k zásahu : 19:28 hod.

Odjezd na základnu :  20:00 hod.

Na základně :  20:24 hod.

Technika :   DA - L2Z,

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost spoluobčanů na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 
 

 

23. Datum :  14.  srpen

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou, Skalka

Druh zásahu : Požár - ODPAD, OSTATNÍ

Vyhlášení poplachu : 21:17 hod.

Výjezd k zásahu :  21:24 hod.

Příjezd k zásahu :  21:32 hod.

Odjezd na základnu :  22:02 hod.

Na základně :  22:13 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R,  DA - L2Z

Počet zasahujících : 1 + 3

Záloha na stanici :  2

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS HZS LK na dohašení dvou ohnišť v lese ve Skalkách ( místní název ) Nová Ves nad Popelkou. ZA pomocí 1 útočného proudu C byli ohniště prolity a za pomocí ženijního nářadí přeházeny.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

22. Datum :  05.  srpen

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou, u fotbalového hřiště

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 19:16 hod.

Výjezd k zásahu :  19:16 hod.

Příjezd k zásahu : 19:20 hod.

Odjezd na základnu :  19:50 hod.

Na základně :  20:00 hod.

Technika :   DA - L2Z,

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost  Starosty Obce na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

21. Datum :  04.  srpen

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou, Havlovi rokle

Druh zásahu : Požár - Planný poplach

Vyhlášení poplachu : 13:04 hod.

Výjezd k zásahu :  13:10 hod.

Příjezd k zásahu :  13:19 hod.

Odjezd na základnu :  13:39 hod.

Na základně :  14:19 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, 

Počet zasahujících : 1 + 3

Záloha na stanici :  2

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS HZS LK na tmavý kouř vycházející z lesa nad Halvovými roklemi ( místní název ) Nová Ves nad Popelkou. Na místě zjištěno neohlášené pálení dřevní hmoty po těžbě.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

20. Datum :  29.  červenec

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou, č.p. 87

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 20:01 hod.

Výjezd k zásahu :  20:06 hod.

Příjezd k zásahu :  20:10 hod.

Odjezd na základnu :  20:33 hod.

Na základně :  20:39 hod.

Technika :   DA - L2Z,

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost  Starosty Obce na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

19. Datum :  16.  červenec

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou, č.p. 174

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 06:52 hod.

Výjezd k zásahu :  07:00 hod.

Příjezd k zásahu :  07:02 hod.

Odjezd na základnu :  07:26 hod.

Na základně :  07:30 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, Stihl MS 362N

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS HZS LK na odstranění nebezpečného stavu, špička vzrostlého smrku visela na drátech nízkého napětí. Strom rozřezán a odstraněn z elektrického vedení.

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

17. - 18. Datum :  15.  červenec

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou, č.p. 3 a 93

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 16:12 hod.

Výjezd k zásahu :  16:12 hod.

Příjezd k zásahu :  16:15 hod.

Odjezd na základnu :  18:35 hod.

Na základně :  18:41 hod.

Technika :  DA - L2Z, Stihl MS 362N HQ 55

Počet zasahujících : 1 + 8

 

 JSDHO vyjela na žádost Starosty Obce na odstranění nebezpečného stavu u domu Nová Ves nad Popelkou, Na odstranění 3 stormů u domu č.p. 3 a zaseknuté stromy v potoce u domu č.p. 93.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

16. Datum :  15.  červenec

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou, č.p. 155

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 01:21 hod.

Výjezd k zásahu :  01:22 hod.

Příjezd k zásahu :  01:25 hod.

Odjezd na základnu :  01:54 hod.

Na základně :  02:15 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, DA - L2Z, Stihl MS 362N

Počet zasahujících : 1 + 8

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS HZS LK na odstranění nebezpečného stavu vytažení 3 vrb z potoka u domu Nová Ves nad Popelkou, Na odstranění vrb z potoka byl použit lanový naviják na DA - L2Z.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

15. Datum :  15.  červenec

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou, č.p. 193

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 00:41 hod.

Výjezd k zásahu :  00:41 hod.

Příjezd k zásahu :  00:41 hod.

Odjezd na základnu :  01:20 hod.

Na základně :  01:21 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, DA - L2Z, PH - Cyklon 1

Počet zasahujících : 1 + 8

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS HZS LK na odstranění nebezpečného stavu, čerpání vodní laguny Nová Ves nad Popelkou.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

14. Datum :  15.  červenec

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou, č.p. 9

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 00:10 hod.

Výjezd k zásahu :  00:10 hod.

Příjezd k zásahu :  00:15 hod.

Odjezd na základnu :  00:40 hod.

Na základně :  00:40 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, Stihl MS 362N, DA - L2Z

Počet zasahujících : 1 + 8

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS HZS LK na odstranění nebezpečného stavu zprůjezdnění komunikace do Nové Vsi nad Popelkou u č.p. 9, kde byli vyvráceny 2 jabloně a bránilli průjezdu vozidlům.

 

 

 

13. Datum :  14.  červenec

 

Místo zásahu : Lomnice nad Popelkou, Palackého 161

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 23:46 hod.

Výjezd k zásahu :  23:46 hod.

Příjezd k zásahu :  23:59 hod.

Odjezd na základnu :  00:10 hod.

Na základně :  00:12 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, 

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS HZS LK na odstranění nebezpečného stavu, čerpání sklepních prostor.

 

 

 

 

12. Datum :  14.  červenec

 

Místo zásahu : Lomnice nad Popelkou, Smetanova 1280

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 22:51 hod.

Výjezd k zásahu :  22:51 hod.

Příjezd k zásahu :  22:59 hod.

Odjezd na základnu :  23:46 hod.

Na základně :  23:46 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, Stihl MS 362N

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS HZS LK na odstranění nebezpečného stavu zprůjezdnění komunikace do Lomnice nad Popelkou.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

05. - 11. Datum :  14. - 15.  červenec

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou a Lomnice nad Popelkou

Druh zásahu : Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášení poplachu : 22:04 hod.

Výjezd k zásahu :  22:10 hod.

Příjezd k zásahu :  22:12 hod.

Odjezd na základnu :  00:10 hod.

Na základně :  00:10 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, 

Počet zasahujících : 1 + 8

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS HZS LK na odstranění nebezpečných stavů zprůjezdnění komunikací, na odstraňování se podíleli dvě družstva.

 

Ostaní foto v galerii.

 

 
 

 

04. Datum :  12.květen 

 

Místo zásahu : Lomnice nad Popelkou

Druh zásahu : Požár - Výškové budovy v 6. patře

Vyhlášení poplachu : 19:02 hod.

Výjezd k zásahu :  19:09 hod.

Příjezd k zásahu :  19:16 hod.

Odjezd na základnu :  19:36 hod.

Na základně :  19:52 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, 

Počet zasahujících : 1 + 3

Záloha na stanici : 4 

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS LK k požáru výškové budovy do 6. patra. Po příjezdu na místo události byla technika odstavena na komunikaci probíhalo na místě řízení provozu kyvadlově za pomocí stavěcích terčíků. Po dohodě s velitelem zásahu družstvo s CAS odesláno na základnu. Na místě události spolupráce s JSDHO Lomnice nad Popelkou, JSDHO Košťálov, HZS LK stanice Semily, PČR a ZZS LK. 

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

 

03. Datum :  27.duben 

 

Místo zásahu : Nová Paka

Druh zásahu : Požár - Výrobních prostor

Vyhlášení poplachu : 04:12 hod.

Výjezd k zásahu :  04:19 hod.

Příjezd k zásahu :  04:37 hod.

Odjezd na základnu :  05:01 hod.

Na základně :  05:20 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, 

Počet zasahujících : 1 + 3

Záloha na stanici : 2 

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS KHK k požáru výrobních prostor do Lohman&Rauscher s.r.o. Nová Paka. Po příjezdu na místo události CAS ustavena provedeno osvětlení místa okolí. Po dohodě s velitelem zásahu družstvo s CAS odesláno na základnu. Na místě události spolupráce s JSDHO Lomnice nad Popelkou, JSDHO Nová Paka, JSDHO Nová Paka - Vrchovina, JSDHO Stará Paka, JSDHO Pecka, HZS KHK stanice Jičín a Nová Paka. 

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

 

02. Datum :  19.březen 

 

Místo zásahu : Bradlecká Lhota

Druh zásahu : Požár - Skladovacích prostor

Vyhlášení poplachu : 06:02 hod.

Výjezd k zásahu :  06:09 hod.

Příjezd k zásahu :  06:22 hod.

Odjezd na základnu :  07:17 hod.

Na základně :  08:00 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, 

Počet zasahujících : 1 + 3

Záloha na stanici : 1 

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS LK k požáru skladovacích prostor. Po příjezdu na místo události CAS ustavena a hned došlo k napojení hasební látkou CAS HZS HK Jičín, členové na místě dohašovali skrytá ohniska po celou dobu s aktiivními dýchacími přístroji . Na místě události spolupráce s JSDHO Lomnice nad Popelkou, JSDHO Bradlecká Lhota, HZS Lk stanice Semily a HZS Hk stanice Jičín. 

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

01. Datum :  06.březen 

 

Místo zásahu : Nová Ves nad Popelkou č.p. 56

Druh zásahu : Požár - SAZE V KOMÍNĚ

Vyhlášení poplachu : 18:51 hod.

Výjezd k zásahu :  18:55 hod.

Příjezd k zásahu :  18:57 hod.

Odjezd na základnu :  19:37 hod.

Na základně :  19:47 hod.

Technika :  CAS 32/6600/100 - S3R, 

Počet zasahujících : 1 + 3

 

 

 JSDHO vyjela na žádost KOPIS LK k požáru sazí v komínovém tělese, na místě události po ustavení nastavovacího žebříku a za pomoci kominického nářadí bylo provedeno stržení sazí a vybrání z komínových dvířek do kbelíku a nasledná kontrola za pomoci zrcátka. Po celou dobu bylo prováděno osvětlení místa události z vlastního zdroje CAS. Na místě události spolupráce s HZS Lk stanice Semily a HZS Hk stanice Nová Paka. 

 

Ostaní foto v galerii.

 

 

 

 

 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů
Nová Ves nad Popelkou 137
51271
          
604/520916 (velitel)
721/626585 (starosta)
hanovefisar@seznam.cz

 

 

 

 

 

www.tomassedlak.cz